Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 552

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve güney kore’nin kalkınma performansı: ampirik bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Kalkınma Bankası’nda Ekonomist1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kore ve Türkiye ekonomilerinin ekonomik kalkınma performanslarının tarihsel perspektifte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır1. 1960’lı yıllarda bir çok kalkınma göstergesi açısından Türkiye’den daha gerilerde bulunan Güney Kore, 1960’lı ve izleyen yıllarda uyguladığı iktisat politikaları sonucunda parlak bir gelişme göstermiş, bunun sonucunda gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı azaltmıştır. Kore’nin hızlı kalkınmasında yüksek tasarruf oranlarının öncelediği yüksek yatırım oranları merkezi bir işlev görmüştür. İyi yetişmiş, çalışkan ve disiplinli bir işgücü Kore’nin parlak kalkınma serüvenini tamamlayan diğer öğeler olmuştur. Türkiye ekonomisi 1960’lardan günümüze sanayileşmede önemli gelişmeler kaydetmesine karşın henüz kendi teknolojisini üretebilme kapasitesine ulaşamamış, bunun sonucunda teknolojide dışa bağımlılığı süregelmiştir. Günümüzde temel kalkınma göstergeleri açısından (büyüme oranları, sabit sermaye yatırımları, tasarruf oranları, bilim ve teknoloji göstergeleri, beşeri sermaye vs.) Kore Türkiye’den daha parlak bir performans ortaya koymakta, 1960’lı yıllarda Türkiye lehine olan kalkınma göstergeleri mutlak anlamda Kore’nin lehine değişmiş gözükmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it has been aimed to evaluate the economic development performances of Turkish and Korean economies in historical perspective. In 1960’s, in terms of many developmental indicators, South Korea, which lagged behind Turkey, achieved a brilliant development performance as a result of the economic policies that was applied in 1960’s and the following years, and consequently, Korea decreased the gap between developed countries the high investment rates as a result of high saving rates had a central function in the fast development process of Korea. A well trained, hardworking, and self disciplined productive power has been the other element completing the brilliant developmental adventure. Although Turkish economy has had an important progress beginning from 1960’s it hasn’t been able to reach at the capacity to produce its own technology yet, and consequently, Turkey depends on foreign technology. Nowadays. in terms of the basic developmental indicators -rates of growth, investments of fixed capital, saving ratios, indicators of science and technology, human capital, etc.-, Korea demonstrates a more brilliant performance than Turkey, although these performances were better for Turkey compared to Kore’s in 1960s.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :