Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 562

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde cari açığın sürdürülebilirliği: sınır testi yaklaşımı

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF. İktisat Bölümü1, Hakkari Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ekonomisinde sıkça gündeme gelen ve tartışılan cari işlemler açığı, ekonominin en önemli konularından ve krizlerin temel nedenlerinden biridir. Cari işlemler hesabında meydana gelen açıklar, yurt içinde yatırım-tasarruf dengesini bozmaktadır. Yatırım ve tüketim talebini karşılayabilmek için ülkenin yeni borçlar bulması gerekmektedir. Bu durum ise ülkenin dış borcunu artıracak, yabancı yatırımcılar tarafından kriz belirtisi olarak algılanacak ve ülkeden yabancı sermaye çıkışına neden olacaktır. Bu nedenle cari işlemler hesabı, karar vericiler için önemli bir makroekonomik değişkendir. Bu çalışmada Türkiye'nin cari işlemler açığının sürdürülebilirliği, Husted (1992) tarafından geliştirilen zamanlararası dış denge kısıtı modeli kullanılarak 1992:M01–2010:M11 dönemi ihracat ve ithalat verileriyle, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda, Türkiye'de cari açığın zayıf formda sürdürülebilir olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Current account deficit, which frequently comes into question and being discussed in Turkey's economy, is one of the most important subjects and main reason of economic crisis. Deficits in current account balance deteriorate investmentsaving balance in the country. To meet investment and consumption demand, the country will have to find new loans. This case will increase country's foreign debt burden, will be perceived as a sign of crisis by foreign investors, and will lead to foreign capital outflow from the country. Therefore, current account is an important macroeconomic variable for policy makers. In this study, sustainability of Turkey's current account deficit was examined with bounds testing approach developed by Peseran et. al (2001) with import and export data of 1992:M01–2010:M11 period using intertemporal external balance constraint model developed by Husted (1992). As a result of the analysis, it was found that current account deficit in Turkey can be sustainable in a weaker form.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :