Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 535

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk vergi sisteminin 1951–2008 yılları arasındaki vergi gelirlerinin niteliksel ve niceliksel analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Vergiler bir iktisat politikası aracı olmanın çok ötesinde anlam taşıyan kamu gelirleridir. Zamanla kamunun üstlendiği işlevlerin çeşitlenmesi verginin kullanım biçimlerini de çeşitlendirmiştir. Bu durum vergiye ilişkin niceliksel ve niteliksel analizlerin artmasına vesile olmuştur. Mevcut çalışma da Türkiye’de iki farklı büyüme anlayışının hakim olduğu yaklaşık 60 yıllık bir dönem için Box- Jenkins modeliyle niceliksel bir analiz yapılmış ve elde edilen bulgularla veri sistemine ilişkin niteliksel çıkarsamalarda bulunulmuştur. Buna göre Türkiye’de vergilerin bir takım toplum kesimleri arsındaki dağılımı açısından süreklilik gösteren çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle Türkiye’de vergiler eşit ve adil bir biçimde yüklenilmemektedir.

Özet İngilizce :

Taxes are the public revenues which have a meaning beyond being economic policy. The İncrease in the variety of public functions has gradually changed the using methods of taxes. This situation helped the increase of quantitative and qualitative analysis. In current study, for Box-Jenkis model quantitative analysis was done including master of two different growth conceptions in Turkey covering approximately a sixty - year period and was found out the qualitative results for the tax system. According to this study there were to continuous important cases in terms of distribution of taxes for different segments of society in Turkey. In other words, taxes are not distributed equally and fairly in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :