Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 563

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk sermaye piyasasında faizsiz yatırım araçlarının gelişiminin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük bir bakış

Yazar kurumları :
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türk sermaye piyasasının derinlik kazanmasında önemli bir rol oynayacağına inanılan faizsiz finansal araçların ülkemizde geliştirilmesine ışık tutmayı hedeflemektedir. Çalışmada, yurtdışı piyasalarda "İslami Finans" başlığı altında ortaya çıkan ve finans piyasalarında gittikçe artan bir ilgi gören gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'de yaşanan deneyimler irdelenmiş ve özellikle sermaye piyasası açısından, faize duyarlı yatırımcılara yeni finansal araçların sunulmasına yönelik atılması gereken adımlar konusunda nasıl bir stratejik yol haritası izlenmesi gerektiği incelenmiştir. Bu noktada, ihraç edilecek menkul kıymetlerin likiditesinin ve İslami açıdan uluslararası kabul görmüş kriterlere göre seçilmiş menkul kıymetlere dayalı yatırım fonlarının önemli olduğu, ihracı gerçekleştirilecek finansal araçların hem hukuki ve vergisel açıdan doğru yapılandırılması gerektiği, hem de aynı zamanda yatırımcılar nezdinde güven ve farkındalık yaratacak şekilde, düzenleyici otoriteler, İslam Hukuku akademisyenleri, finansal kuruluşlar ve şirketler arasında etkin ve sürekli bir koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to evolve an approach in developing interest-free investment instruments in Turkey that are expected to play a vital role for deepening capital markets. The study analyses the Turkish experience in the light of development at "Islamic Finance" abroad and tries to figure out the steps to be taken to widen investor base in Turkey by providing interest-free investment vehicles and suggests a strategic road map for the future success. The outcomes show that liquidity of the financial instruments and investment funds on Shariah-compliant securities is important in enhancing this market. Moreover, legal and tax regulations should be proper and clear and there should be an efficient and continuous coordination among regulatory authorities, Islamic Law academicians, financial institutions and companies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :