Yıl 2005, Cilt: 6 Sayı : 8 Sayfalar 35 - 46 2005-06-01
A Child Literary Woman Who Makes Understand Her Age: Gülten Dayıoğlu
Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı : Gülten Dayıoğlu
Alev Sınar Çılgın
12 261

The evolution in the thems of the novels of Gülten Dayioglu shows and also reflects the evolution of the social life and public. The progress beginning with the problems of traditional and rural society, continuing with the troubles caused by the mass moving to cities from villages and of finaly meeting the science and information ages can easily be followed in Dayioglu's novels written between 1971 and end of 1990s. Gülten Dayioglu, thus, is an author witnessing, following up and reflecting her period and the evolutions in her novels.
Gülten Dayıoğlu’nun romanlarının iç evrimi toplumumuzun evrimini yansıtmaktadır. Geleneksel ve kırsal toplumun problemlerinden, kentlere göçün doğurduğu problemlere ve nihayet bilim ve bilgi toplumunun doğurduğu problemlere geçişi yazarın 1971’den 1990’lı yılların sonuna kadar yazdığı romanlarında takip edebiliriz. Dolayısıyla Gülten Dayıoğlu çağına tanıklık eden, yaşadığı dönemlerdeki değişmeleri takip eden ve bu değişmeleri eserlerinde yansıtan bir yazardır

Anahtar Kelimeler

BOURNEUR, Roland ve REAL Quellet (1989) Roman Dünyası ve İncele- mesi, çev. Hüseyin Gümüş, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2005


Makalenin Yazarları
Alev Sınar Çılgın