Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 557

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektörünün bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını gidermedeki etkisi: yakınsama modeli

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin gelişmiş ve azgelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik dengesizliklerin azaltılması ile sağlamış olduğu gelir arttırıcı ve istihdam yaratıcı etkisiyle turizm sektörü, dünya ekonomisinde bugün gelinen noktada çok önemli bir yere sahiptir. Buradan hareketle yapılacak çalışmanın nihai amacı kısaca, Türkiye'de turizm sektörünün bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını gidermedeki etkisini ölçmektir. Ekonometrik modele dayalı olan bu araştırmada, çalışma kapsamına dahil edilen veri setine de uygun olması amacıyla model olarak "Yakınsama Modeli" seçilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarından, Türkiye'de 1990–2000 yılları arasında iller ve bölgelerarasında gelir farklılıklarında azalma değil artış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ele alınan dönemde turizm faaliyetlerinin belli illerde yoğunlaşması bölgelerarası gelir farklılığını daha da arttırmıştır.

Özet İngilizce :

Turism sector which have provided the creative influence of income generation and employment, reducing economic disparities between developed and underdeveloped regions of a country. In this contex today tourism has a very important place in the world economy. In this way the ultimate aim of the study, to observe reducing effect of turism sector in regional development differences. The Convergence Model, which is the most suitable model for collected data, is used in this study as an econometric model. In the results of the obtained analysis, the evidence is no decreasing, unfavorable the regional differences are increasing in 1990–2000 term in Turkey. In the study period, the tourism activity have concentrated main city and this causes to increase differences of region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :