Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 534

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici etnosentrizmi etkisini ölçmede cetscale ölçeği:yüzüncü yıl ve sakarya üniversitesi uygulaması

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF, rsaydan@hotmail.com1, Sakarya Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üzerinde çok fazla bir çalışma bulunmayan etnosentrizm konusuna bu araştırma ile bir katkı sağlamak ve bir çok ülkede etnosentrizm eğilimini belirlemede kullanılan “CETSCALE” ölçeğini, bir kez daha test ederek, üniversite gençliğinin etnosentrik eğilimlerini belirlemektir. Araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi kampüsünde yürütülen toplam 1054 kişilik bir örneklemden oluşan saha çalışmasını içermektedir. Örneklem üzerinde elde edilen veriler, güvenilirlik analizi, keşifsel faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular ölçeğin güvenilir olduğu, ancak tek boyutluluk özelliğini taşımadığı, Doğu ve Batı kökenli öğrencilerin farklı etnosentrik eğilimlere sahip olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is, to test the Consumer Tendencies Scale (CETSCALE) on Turkish University students that have been studied on a limited scale in Turkey and to put a cultural diversity to the country of origin and consumer ethnocentrism literature globally. Data were collected from 1054 students in two different universities, Yuzuncu Yil and Sakarya University, Data were examined with reliability analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and t-test. The result of this study states that scale is reliable but it doesn’t consist one dimension, also westerner and easterner students has got different tendency on Ethnocentrizm

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :