Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 532

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetiminin uygulamaya dönük boyutları: toyota otomobil fabrikasında bir araştırma

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hem bir felsefe hem de bir uygulamadır. TKY uygulayan işletmelerin uygulamadaki başarılarının ölçülmesine ilişkin yaklaşımlardan bir tanesi de; çevre, tedarikçi seçimi, tedarikçi ilişkileri, ürün tasarımı ve imalat süreci boyutlarının yer aldığı bir modeldir. Bu model ekseninde Toyota otomobil fabrikasında yapılan araştırma sonucunda, TKY’nin beş boyutuyla ilgili olarak toplam kalite uygulamalarının, çalışanlar arasındaki iletişimi en üst noktaya taşıyan uygulamalar olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, toplam kalite yönetimi anlayışının otomobil sektöründe işleyişi, sektör çalışanlarının toplam kalite yönetimine bakış açıları ve toplam kalite yönetimi boyutlarının birbiriyle olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Toyota Fabrikasında, Toplam Kalite Yönetiminin belirlenen boyutları arasında, etkin olanlar yada daha çok öne çıkanlar belirlenmiştir. Bunun yanında TKY uygulamalarının demografik faktörlere göre farklılaşma durumu ortaya çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

Total Quality Management (TQM) is both a philosophy and a practice. Measure of business success in the implementation of TQM implementation approach for one of the environmental, supplier selection, supplier relations, product design and manufacturing process is a model where sizes. This model Toyota car factory in the axis of research results, in relation to the five dimensions of total quality TKY’nin applications, communication between workers with the highest point is deemed to be applications. In this study, total quality management in understanding the functioning of the automobile sector, industry employees and total quality management, total quality management perspective with the relationship between size was to be reviewed. Toyota Factory in Total Quality Management in the specified dimensions, or more effective ones are set out. Besides this differ by factors of TQM practices demographic situation has been revealed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :