Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 553

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel süreçte çalışma kavramı ve bir kırılma noktası olarak sanayi devrimi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, doğada cereyan eden olaylar zinciri ve genellikle sosyal bir olgunun varlığında ortaya çıkar. Fakat herhangi bir sosyal olgunun iş olarak ele alınabilmesi için öncelikle üstlenildiği şartların özel olması gerekmekte ve bu şartlar ve olguların diğerleri tarafından yorumlanma şekli oldukça önem kazanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir olgunun iş, boş zaman aktivitesi ya da her ikisi veya hiçbiri şeklinde değerlendirilmeye tabi tutulması için o olgunun gerçekleştiği zaman, mekân ve sosyal şartların göz önüne alınması da gerekmektedir. Bu açıdan çalışma kavramının yaşadığı kırılma noktalarına bakıldığında bu kırılma noktasının başlangıcının Sanayi Devrimi olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle çalışma kavramını sistematik olarak incelemek için endüstri öncesi, endüstriyel ve endüstri sonrası döneme bakmak faydalı olacaktır. Endüstri öncesi dönemde doğal yaşamla özdeşleşen çalışma kavramı, endüstriyel dönemde önce fabrika daha sonra teknoloji ve bilgi kavramlarıyla beraber kullanılmaya başlanmıştır.

Özet İngilizce :

Work is the chain of events in nature and it occurs generally in the appearance of social phenomena. However, in order to consider a certain phenomena as a work, the features of that work must be special in accordance with the interpretations of the others. In other words, to take into account a certain type of event as a work, free type activity or both, the time, place and the special conditions are of great significance. From this perspective, it can be stated that the breaking point of the concept of “work” is the Industrial Revolutions itself. To put in another way, so as to analyze the importance of work concept, the main important thing is to evaluate the occurrence of Industrial Revolution as pre-industrial Age, industrial age, and post-industrial age. In pre-industrial age, the concept of work is associated with natural work, work in fields, in industrial age, it is mentioned with the process of fabrication, and in post-industrial age it is directly related with the knowledge and technology.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :