Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 550

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyet sonrası dönemde rus siyasi düşüncesinde ortaya çıkan akımlar ve bunların rus dış politikasına etkileri

Yazar kurumları :
AİBÜ, Süreyya Astarcı MYO, İktisadi ve İdari ProgramlaR1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel süreçte büyük güç haline gelen Rusya, belirli dönemlerde iç ve dış politikada birçok sorunla karşılaşmış ve bu dönemlerde aidiyet bunalımı yaşamıştır. XVII. Yüzyılda Batılı güçlerin işgal tehdidi, I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği dönemde gerçekleştirilen Bolşevik Devrimi ve son olarak Sovyetler Birliği’nin dağılması bu bunalım dönemlerinin başta gelenleridir. Bahsedilen dönemlerde Rus kimliği ve dış politikasına ilişkin kapsamlı felsefi görüşler ortaya atılmış ve tartışılmıştır. Tarihte Rus Dış Politikasına ilişkin en kapsamlı siyasi tartışma, Batıcılar ve Slavofiller (Slav Milliyetçileri) arasında yaşanmıştır. Sovyet sonrası dönemde ise Rus Dış Politikasına yön verecek olan yeni “ideallerin” neler olması gerektiği ve Rusya Fedrasyonu’nun yaşadığı aidiyet krizine ilişkin tartışmalar, Yeni Batıcılar ve Yeni Avrasyacılar arasında geçmektedir. Çalışmada, Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık akımlarının temel görüşleri ve bunların Rus Dış Politikası’na yansımaları incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Russia, becoming a great power in the historical process, confronted lots of problems in the domestic and foreign politics and experienced the identity crises. The threat of occupation of the Western powers in the 17th. century, the Bolshevik Revolution, carried out in the period during which the 1st World War was continuing, and finally the collapse of the Soviet Union are those that hold the first place. In the course of the cited periods, comprehensive philosophical ideas were put forward and discussed regarding the Russian identity and foreign policy. In the history, the most comprehensive political discussion concerning the Russian foreign politics was experienced between the Atlanticisists and the Slavophils (Slavic Nationalists). The arguments as to what the new “ideals” that will guide the Russian foreign politics should be in the post Soviet period and the crisis of belonging the Russian Federation has experienced take place between the New Atlanticisists and the New Eurasianists. In this study, the fundamental views of the movements of the Neo Atlanticisists and the Neo Eurasianisists, and the reflection of them into the Russian foreign politics are investigated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :