Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 553

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal pazarlama karması unsurlarının seçmen tercihleri üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Bölümü, İzmir1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Seçim dönemleri ve sonrasında seçmenlerin karşılarına sıklıkla çıkan siyasi partiler ve adayların temel hedefi en az maliyetle en çok oy miktarına ulaşmaktır. Seçmen tercihlerinin giderek kararsızlaştığı günümüz koşullarında pazarlama tekniklerinin siyasal alanda kullanılması da kaçınılmaz bir gerçek olarak görülmektedir. Siyasal pazarlama, seçmen tercihlerini kendi doğrultularında etkilemek amacıyla seçim dönemleri ve öncesinde siyasi partiler ve adaylar tarafından gerçekleştirilen tüm çabalardır. Bu çalışmada, İzmir ilinde yaşayan seçmenlerin siyasi tercihlerine etki eden siyasal pazarlama karması unsurları incelenmiştir. Yapılan analizlerde seçmenlerin siyasal pazarlama karması unsurlarından ürün, fiyat ve tutundurma karması unsurlarına karşı farklı algılamalara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu itibarla seçmenlerin demografik özellikleri ve farklı siyasi parti tercihlerine göre karma unsurlarına farklı tepkiler geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of political parties and candidates who frequently face with voters during and after election periods is to reach maximum quantity of votes with a minimum cost. By the increasing floating voter choices at the present day conditions, it is an inevitable truth to adopt the marketing techniques to the political area. Political marketing is the aggregate effort undertaken by political parties and candidates to affect voter choices to their own directions before and during election periods. In this study, it is analyzed that the effects of political marketing mix factors to the political choices of voters who live in İzmir. As a result of the analysis, the voters have different perceptions about the product, price and promotion mix of political marketing mix. Thus the voters have different political reactions to the politcal marketing mix according to their demographic characters and different political party choices.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :