Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 559

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigorta sektöründe rasyo analizi yöntemi ile finansal yapının incelenmesi ve imkb’de işlem gören sigorta şirketleri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi2
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Sigorta şirketleri, topladıkları primler karşılığında sigortalıların gelecekte karşılaşabilecekleri maddi hasarları ödemeyi taahhüt ederler. Aynı tür risklerle karşı karşıya bulunan birçok kişi, riskin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararları birlikte karşılamak amacıyla sigorta sistemine dahil olmuşlardır. Doğal olarak sigortalılar hasar gerçekleştiği anda ya da sözleşmede belirtilen zamanda hasarlarının tazmin edilmesini talep edeceklerdir. Sistemin sağlıklı işlemesi için sigorta şirketleri de sigorta sözleşmesiyle taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Sigorta şirketlerinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Olağanüstü risklerin gerçekleşmesi durumunda dahi zamanında ve sözleşme şartlarına uygun hasar ödemeleri de ancak finansal yapıları güçlü sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Yükümlülük karşılama yeterliliği, teknik karşılıklar, finansal analiz rasyoları, konservasyon oranları sigorta sektöründe finansal yeterliliği kontrol eden mekanizmalardır. Bu mekanizmaların etkin kullanımıyla sigorta şirketlerinin finansal yapıları kontrol altında tutulmalı, sigortalılar ve bütün ekonomi sigorta şirketlerinin finansal yetersizliğe düşmesinin olumsuz etkilerinden korunmalıdırlar. Çalışmada İMKB'de işlem gören sigorta şirketleri finansal yapısı, rasyo analizi yöntemiyle incelenmiş, inceleme sonucunda da finansal yapının zayıflaması sonucunda ortaya çıkabilecek finansal yetersizlik riskinin minimuma indirilmesi noktasında karar alıcılara destek sağlayacak veriler üretilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Insurance companies undertake to pay for the financial damage that the insured may come across in the future in return for the premiums they have issued. Most people who face the same risks are included in the insurance system in order to jointly meet the losses that appear in case of the occurrence of the risk. As a matter of course, the insured will demand that their losses are reimbursed at the time the loss takes place or at the date determined in the contract. Insurance companies thus have to meet the contractual obligations to ensure that the system operates well. Insurance companies are bound to have a strong financial structure to meet their contractual obligations. The insurance companies with potent financial structures only are able to pay for the damage in due course of time and in accordance with the terms even in case of the occurrence of catastrophic risks. Competence to meet the obligations, technical reserves, financial analysis ratios, and conservation rates are the mechanisms that control the financial adequacy in the insurance sector. Through an effective usage of these mechanisms, the financial structures of the insurance companies should be kept under control, and the insured as well as the whole economy should be sheltered from the unfavourable outcomes of the financial inadequacy of the insurance companies. In this study, the financial structure of the insurance companies trading in Istanbul Stock Exchange was analyzed with ratio analysis method. At the end of the study, it was tried to produce data to help the decision makers minimize the financial inadequacy that may occur due to weak financial structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :