Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 529

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şartlı nakit transferleri ve çocuk yoksulluğu ile mücadele: sosyal riski azaltma projesi (srap) şartlı nakit transferi (şnt) bileşeni aydın ili uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr., Kastamonu İnebolu Kaymakamı1, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin yüz yüze olduğu en önemli ekonomik ve sosyal sorunların başında gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, Dünya Bankası kredi desteğiyle 2001 yılında uygulamaya konulan Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) bileşeninin Aydın İli uygulamasının etkisini değerlendirmektir. Çalışmada, bu kapsamda yapılan eğitim ve sağlık yardımlarının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, yararlanıcılar üzerinde bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları öncelikle katılımcıların betimsel özellikleri itibariyle değerlendirilmiş, daha sonra da yapılan yardımların yaşama kalitelerine etkileri parametrik ve parametrik olmayan testlerle analiz edilmiştir. Son olarak, kişi başına gelir ve yoksulluk açığı değişkenlerinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı çok değişkenli analizlere geçilmiştir. Yapılan analizlere göre, SRAPŞNT’nin çocuk yoksulluğunu azaltmada, özellikle kız çocuklarının okula kayıt ve devamının sağlanmasında, sağlık göstergelerinin iyileşmesinde ve kadının aile içindeki konumunun güçlenmesinde katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Poverty is one of the most important economical and social problems of almost all developing as well as developed countries. The main objective of this study is to evaluate the effects of Conditional Cash Transfers (CCTs) in Aydın province, a component of the World Bank-supported Social Risk Mitigation Programme (SRMP) started in 2001. In this study, a survey is carried out in order to see the effects of education and health aids on the beneficiaries. Initially some descriptive characteristics of the beneficiaries are exposed and then the effects of the cash transfers on their standard of living are evaluated by several parametric and nonparametric tests. Finaly, some multivariate analyses are done by using per capita income and povert gap as dependent variables. It is found that the CCTs contribute to the reducing child poverty, the school enrollment and the attendance especially for the girls, the improvement of the health indicators, and the empowerment of the women in the family.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :