Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 559

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Refah devleti kavramı ve türkiye’de refah devleti

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Maliye Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Kapitalist sistemin ortaya çıkardığı bir sorun olan gelir eşitsizliği, kimi zaman muhtaç durumda kalmaya kadar varabilmektedir. Refah devleti, söz konusu eşitsizliği gidermek ve insanlara onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Refah devleti, muhtaç durumda kalan vatandaşlara en azından asgari yaşam seviyesi temin etmek ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla devletin müdahalesini gerekli kılmaktadır. Dar anlamda sosyal refah devleti uygulamalarına tüm ülkelerde rastlamak mümkünken, geniş anlamda sosyal refah devleti uygulamaları ise daha kapsamlı ve geniş kaynaklar aktarılmış bir sistemi gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, hazırlanan bu çalışmada Türkiye'nin refah devleti uygulamalarının kapsamı ve etkinliği ortaya konmaya çalışılmış ve mevcut eksikliklerin kaynağı ile yapılması planlanan gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The income inequality is a problem which is revealed with the capitalist system, sometimes can be cause to fall in destitute situation. The welfare state has emerged to solve that inequality and in order to provide proud life to people. The welfare state makes essential the state's intervention to provide at least a minimum level of life standard and social justice for destitute citizens. It is possible to meet in the narrow sense of the social welfare state applications in all countries. On the other hand, the wide sense of the social welfare state applications signfy a system which is more comprehensive and extensive resources have been transferred to. In this context, in this prepared study it is aimed to reveal the scope and efficiency of Turkey's welfare state applications and tried to explain the source of the current deficiencies and scheduled developments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :