Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 561

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Post washington konsensüsü döneminde yeni finansal mimaride makroekonomik istikrar için regülâsyon: quo vadis?

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

1970'li yıllardan günümüze kadar uzanan süreçte finansal karmaşanın zirveye çıktığı dönem 2008 Krizi olmuştur. Finansallaşmanın ve küreselleşmenin etkisi ile kuralsızlaştırılan piyasalarda sistematik boşluklar ve 'ben merkezci' yaklaşım kriz öncesi dönemde krizin habercisi niteliğinde olmuştur. Çalışmada konut kredisi teşvik paketinin kabulu olan 2002 yılı ile 2008 Krizi'nin başlangıcı olan 2008 temmuz ayı arasında makroekonomik istikrarsızlığın nedenleri eş bütünleşme analizi ve Toda Yamamoto (1995) Yöntemi'ne dayanan Granger Nedensellik Testi aracılığı ile araştırılmaktadır. Güven olgusunun ön planda olduğu modern finans düzeninde geliştirilecek regülasyonların 'güven' odaklı olması beklenmektedir. Analiz sonuçlarına göre finansal istikrarsızlığa karşın geliştirilebilecek güven odaklı regülasyon stratejileri önerilmektedir.

Özet İngilizce :

2008 Crisis is the peak period of financial chaos since 1970s. Systematic gaps and 'greed' paradigm were signals of 2008 crisis in markets that were deregulated with effects of globalisation and financialisation. Reasons of macroeconomic instability is analyzed and scrutinized in this research with co-integration approach and Granger Causality Test that based on Toda Yamamoto Approach (1995) in between beginning of 2002 when mortgage incentive package was approved, to 2008 June when the 2008 Crisis started. 'Faith' is a crucial object for modern financial world therefore regulations that will generated for that issue. Regulation strategies are offered according to analysis' results for removing/decreasing financial instability.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :