Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 541

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politik istikrarsızlık ekonomik büyüme ilişkisi: kuznets eğrisi yaklaşımı

Yazar kurumları :
DEÜ İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomi ve politika sürekli olarak karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Özellikle ekonomik değişkenlerle demokratikleşme arasında ilişki hakkında kesin bir yargıya varılamaması, politik istikrarsızlık ile ekonomik değişkenler arasında ortaya çıkan ilişkilerin incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Son dönemdeki çalışmalarda salt demokratikleşme bileşenleri yerine daha geniş bileşenleri kapsayan politik istikrar ya da politik istikrarsızlık değişkenleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; Gelişmekte olan ülkelerde daha sıklıkla yaşanan politik istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini panel veri analiz yöntemi ile incelemektir. Söz konusu ilişki “Politik İstikrarsızlık-Büyüme Kuznets Eğrisi” yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Politik istikrarsızlık belli bir düzeyi aştığında büyümenin nispi olarak azaldığı, ilgili ülkenin yapısına, sorunlarını aşma kapasitesine bağlı olarak istikrarsızlık belli bir düzeye çekildiğinde ise büyümenin olumlu yönde bir gelişme sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Durum, fonksiyonel anlamda, kübik bir yapı ile açıklanabilir.

Özet İngilizce :

Economy and policy are always in mutual interaction. Especially the fact that sharp judgement between economical variables and democratization cannot be put forward shows that the relationship between political instability and economical variables should be analysed. In recent studies political stability or instability variables including more comprehensive variables instead of democratization variables have been used. The main aim of this study is to analyse the effects of political instability, which is usually seen in developing countries, on economic growth via panel data analysis. The relationship is analysed by the “Political Instability – Growth Kuznet’s Curve” approach. It has been concluded that when political instability exceeds a certain level, growth rate diminishes and that when political instability is controlled at a bearable level in connection with certain factors such as the structure of the country and the ability of her to cope with the problems, growth rate is affected positively. The case is explained by a cubic structure in functional sense.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :