Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 539

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pamukkale’deki yöre halkının turizmin ekonomik etkilerini algılamalarına yönelik tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Pamukkale destinasyonunda yaşayan katılımcıların, aile üyelerinin turizmde yer alıp almamasına, iş kategorilerinin turizmle ilgili olup olmamasına ve öğrenim durumlarına göre bölgede turizmin ekonomik etkilerine yönelik algılamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Pamukkale’de ikamet eden yöre halkının, termal turizm destinasyonu olan Pamukkale’de, turizmin ekonomik etkilerini ne şekilde algıladıkları ortaya koymaktır. Pamukkale destinasyonunda yaşayan katılımcıların, bölgede turizmin ekonomik etkilerine yönelik algılamalarını araştırmak amacıyla yapılan bu araştırmada, öncelikle Pamukkale destinasyonunda anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve veriler, t testi ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, katılımcıların, aile üyelerinin turizmde yer alıp almamasına, katılımcıların iş kategorilerinin turizmle ilgili olup olmamasına ve öğrenim durumlarına göre bölgede turizmin ekonomik etkilerini algılamalarına yönelik tutumlarına etkisi incelendiğinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the perceptions of local people on the economic impact of tourism in Pamukkkale were inspected according to participants whose family members taking part in tourism or not, concerned participants of tourism-related job categories and educational status. First, Questionnaire technique was used in Pamukkale destination. Demografic status of local people that live Pamukkale were inspected and local people perceptions for economic impact in Pamukkale were revealed. T test and one way variance analysis was used to inspect the affect on the perceptions of local people on the economic impact of tourism in region according to participants whose family members taking part in tourism or not, concerned participants of tourism-related job categories and educational status. In conclusion, When the perceptions of local people on the economic impact of tourism in Pamukkkale were inspected in terms of participants whose family members taking part in tourism or not, concerned participants of tourism-related job categories and educational status significant differences aroused.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :