Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 537

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel istihdam bürolarının türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de, 1990'lı yıllardan itibaren değişen üretim biçimleri ve istihdam ilişkileri ile birlikte tekrar gündeme gelen özel istihdam bürolarının, ekonomik açıdan işgücü piyasasındaki yerini ve önemini ortaya koyulmasının amaçlandığı bu çalışmada, Türkiye İş Kurumu'ndan elde edilen istatistikî veriler ile karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 2004 yılında yasal statüye kavuşan özel istihdam bürolarının, işe yerleştirilen işgücü sayısı bakımından kısa bir sürede kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş Kurumu'nun düzeyine ulaştıkları ve sundukları istihdam hizmetleri itibari ile de İş-Kur tarafından sağlanan hizmeti tamamlar nitelikte olduğu görülmüştür. Özel istihdam büroları nitelikli işgücüne hizmet sunarken, İş-Kur'un daha çok düşük nitelikli iş gücüne hizmet sunduğu görülmüştür. Geçici istihdam bürolarının Türkiye'de bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğu da elde edilen diğer bulgular arasındadır.

Özet İngilizce :

In this study the role and importance of private employment agencies in Turkish Labor Market, which has been brought to the agenda after 1990s with new forms of production and labor relations, has been to put forward in an economical perspective. A comparative analysis has been made using statistical data of İş-Kur. It is found that, the private employment agencies, which have gained the legal status in 2004, have achieved to reach to the public employment agency, Turkey Employment Agency in job placement and are complementary to İş-Kur as employment services they have provided. Private employment agencies are serving to the qualified labour while İş-Kur is serving to the low qualified labour. It is also found that, temporary employment agencies are demanded and necessity in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :