Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 546

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öncü göstergeler yaklaşımıyla türkiye’de 2008 krizinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (KLR) (1998) tarafından geliştirilen “Öncü Göstergeler Yaklaşımı”nı esas alarak 2008 krizi öncesi ekonomik göstergelerin nasıl bir değişim içinde bulunduklarını, Türkiye ekonomisi açısından öncü göstergelerle 2008 krizinin öngörülüp öngörülemeyeceğini incelemektir. Bu nedenle çalışmamızda Türkiye ekonomisindeki olabildiğince çok kesimden ipuçları elde etmek amacıyla toplam 10 gösterge çerçevesinde KLR (1998)’in Sinyal Yaklaşımı 2002:01-2009:12 dönemi kriz deneyimleri için sınanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, analize konu olan göstergeler içerisinde sanayi üretim endeksi doğru sinyal sayısı açısından; yurtiçi kredi hacmi ise krizlere öncülük etme olasılığı ve normal zamanlara göre kriz öncesi dönem boyunca sinyallerin sürekliliği açısından en iyi performans sergileyen öncü gösterge olarak öne çıkmaktadır. Cari işlemler dengesi, reel faiz oranı ve reel GSYİH değişkenleri dışındaki göstergeler ile oluşturulan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi’nin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu, seçilen öncü göstergelerin bir bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to reveal whether 2008 Economic Crisis may be forecast with the leading indicators’ approach along with observation of different economic indicators in the pre-2008 Economic Crisis setting with the aid of ‘Leading Indicators Approach’ developed by Kaminsky, Lizondo and Reinhart (KLR) in 1998. In order to be able to gain a comprehensive set of cues from a wide array of sectors, the proposed work has tested the experiences of the period of 2002:1 extending to the interval of 2009:12 within the framework of 10 indicators by means of KLR Signal Approach (1998). According to the findings of the study, among the analyzed indicators, industrial production index has excelled in terms of correct signaling while domestic credit volume has performed significantly much better as a leading indicator in terms of the probability of continuity of signaling ante-crisis. Moreover, Composite Leading Indicators Index composed of variables current account balance, real interest rates and real GDP respectively, have been successful in foreseeing the 2008 Crisis coupled with the concluding remark that the selected leading indicators have exhibited outstanding performances in forecasting the crisis as a whole.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :