Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 540

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mortgage krizinden türkiye’nin krizine giden süreçte keynesyen politikaların hatırlanışı

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Son 30 yılda, dünya ekonomisi birçok krizle karşılaşmıştır. En sonuncusu ABD’de yaşanan Mortgage krizidir ve bu kriz kısa sürede küresel mali kriz haline gelmiştir. Son yaşanan kriz ile öncekiler arasındaki fark; son krizin daha çok gelişmiş ülkeleri, öncekilerin ise daha çok gelişmekte olan ülkeleri etkilemesidir. Küresel mali krizi talep daralması, resesyon ve deflasyon izlemiştir. Tüm bu gelişmeler Keynesyen politikaları politika seçeneklerinin merkezine yerleştirmiştir. Bu bağlamda, çalışma Türkiye ekonomisinin 2002-2009 dönemi temel ekonomik göstergelerini incelemektedir. Küresel mali krizin etkilerini gözlemleyebilmek için verilerin incelenmesi, Türkiye’nin 2006 yılından beri bir kriz içerisinde olduğunu ve bu krizin küresel mali krizle daha da derinleştiğini göstermektedir. Birçok liberal ülke için Keynesyen politikalar ana politika araçları iken, Türkiye Keynesyen araçları kullanması gerektiği gibi kullanmamaktadır.

Özet İngilizce :

During the last three decades, the world economy has been facing several financial crisis. The last but not the least one has been mortgage crisis experienced in the USA and it turned out to be a global financial crisis. The difference between the last one and the earlier crisis is the fact that, the last crisis have effected mostly developed countries while earlier crisis have effected developing countries. Global financial crisis was fallowed by demand contradiction, recession and deflation. All these developments put Keynesian policies at the centre of political agenda. In this respect, this study investigates the period between 2002 and 2009 for the Turkish economy in terms of some main economic indicators so that the effects of global financial crisis can be observable. The investigation of the data reveals that Turkish economy has been in real sector crisis beginning from 2006 and this crisis has been deepened by the global financial crisis. Although Keynesian policies are the main policy tools for many liberal countries, Turkey has not been using these Keynesian tools as she should be using.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :