Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 548

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Montesquieu’da özgürlük ve cumhuriyetçilik

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma Montesquieu’da siyasal özgürlük konusunu güçler ayrılığı ilkesinin bir sonucu olarak ele almaktadır. Fakat güçler ayrılığı Montesquieu’nun metinlerinin bir yüzünü oluşturmaktadır. Diğer yüzü ise, yönetimlerin sınıflandırılmasıdır. Bu bağlamda Cumhuriyet, Monarşi ve Despotizm arasında ayrım yapan Montesquieu aslında aristokratik bir cumhuriyetçiliği önermektedir. Aristokrasinin haklarının korunduğu Cumhuriyetçilik ise, siyasal özgürlük ile siyasal istikrar arasında denge arayışlarının sonucudur. Bu nedenle Montesquieu da siyasal teorinin kadim sorunlarından biriyle uğraşmıştır; özgürlük/güven ikilemi. Montesquieu ılımlı bir yönetimle bu sorunu aşmaya çalışmaktadır

Özet İngilizce :

The study considers political freedom in Montesquieu as a result of the separation of power. However the separation of power forms the one side of the works of Montesquieu. The other side is the classification of administrations. Montesquieu who makes a distinction between republic, monarchy and despotism proposes an aristocratic republicanism. Republicanism in which the rights of aristocracy are preserved is a search for a balance between political freedom and political stability. Therefore, Montesquieu foceses on the old problems of political theory; the dilemma between freedom and security. Montesquieu tries to overcome this dilemma by moderate administration

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :