Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 542

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokullarında eğitim hizmetleri pazarlamasında internete dayalı uzaktan eğitimin durumu ile ilgili bir araştırma

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun eğitimi; nitelikli insan gücünün ekonomiye kazandırılması, ülkelerin zenginliği ve mutluluğu açısından bir gerekliliktir. İhtiyaç duyulan bilginin artması nedeniyle toplumun tamamını eğitmek hem çok zor ve hem de çok pahalıdır. İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim(İDUE), hem maliyet ve zorluk hem de Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin(VET) önemli bir kurumu olan Meslek Yüksekokullarının sunmuş olduğu eğitim hizmetlerinin pazarlanması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Bu kurumların İDUE’yi bir ürün olarak görmek yerine eğitim hizmetlerinin daha iyi pazarlanmasının bir yolu olarak görmeleri daha doğru olacaktır. Ülkemizde, sayıları 518’i bulan Meslek Yüksekokullarının İDUE konusundaki uygulamalarının belirlenmesi; bu okulların yöneticilerinin İDUE konusundaki bilgi, deneyim, tutum ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. 296 anketten elde edilen bulgulara göre Türkiye’de MYO yöneticilerinin İDUE konusunda yeterli bilgi ve deneyimleri olmamasına rağmen; İDUE’nin uygulanabilirliği konusunda istekli ve uygulamaya hazır oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Education of the community is a must in order to direct the qualified labor power to the economy for the welfare and the happiness of the countries. It is both very difficult and very expensive to educate the entire society as the needed information has increased. In line with the contemporary technological developments, Internet- Based-Distance-Learning (IBDL) should be perceived as an opportunity in order both to market the educational services, provided by the vocational higher schools that are significant institutions of the vocational and technical education in Turkey, and to cope with the related obstacles. It will be more appropriate for these institutions to perceive the IBDL as a means of effective marketing of the educational services rather than perceiving it as a product. A survey questionnaire was formed and submitted to 518 administrators of vocational schools in Turkey in order to obtain data considering their attitudes, the experience, knowledge and thoughts towards IBDL. In accordance with the data gathered from 296 survey forms, it was determined that the administrators at vocational schools in Turkey are ready to apply the IBDL despite that they do not have sufficient information and experience about the IBDL applications.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :