Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 558

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali derinlik ve gelir eşitsizliği

Yazar kurumları :
Gazi Üni. İ.İ.B.F. İktisat Böl.1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Mali derinleşmenin bir ülkede, tasarruf yoluyla sermaye oluşumunda önemli bir etkisi bulunmaktadır. Finansal iktisat yazınında mali derinlik, ekonomik kalkınma faktörleriyle incelenmekten çok, finansal ve makro ekonomik değişkenlerle incelenmektedir. Bu çalışma, mali derinlikle kalkınmanın bir konusu olan iktisadi eşitsizlikler arasındaki ilişkinin varlığı üzerinedir. Bireysel mevduatlar, para arzının önemli bir öğesi, ve hatta parasal tabanın önemli bir parçasıdır. Tasarruf olanaklarından biri olan bireysel mevduat, finansal derinleşmedeki gelişmeleri açıklamada önemli bir role sahiptir. Paranın miktar teorisinde, doğası gereği, para arzının para talebine eşit olduğu, durağan denge durumu varsayımı altında, bu parasal büyüklükler öncelikli olarak kişisel gelir ve servetle açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, para arzının bir öncülü olarak bankacılık bireysel mevduatını, en iyi şekilde açıklayabilen faktörü ortaya koymaktır. Bu açıklayıcı faktör, servetin bir öncülü olarak gelir eşitsizliği mi yoksa bireysel gelir midir? Modelleme sonucunda her ikisi de bireysel tasarruf mevduatını açıklamaktadır. Bu modellemenin, tasarrufla gelir eşitsizliği arasında negatif ilişkinin açıklanmasında önemli bir rolü vardır.

Özet İngilizce :

Financial Deepening has a major effect on capital formation in a country through the savings. In economics literature, financial dept, was considered to rather financial and macro economic variables than economic development factors. The study is about the essence of relationship between the financial dept and economic inequalities as a case of development economics. The individual deposits are the big component of money supply, and also, an important part of the monetary base. Therefore individual deposits as a one of the saving channels have an important role to explain developing of the financial deepening. In the assumption of the stationary state in nature of equivalence of monetary supply to monetary demand, these monetary extentions are primarily determined by individual incomes and wealths in quantity theory of money. The aim of the study is which factor is able to explain properly the banking individual saving deposits of which is a proxy of money supply. Income inequality as a proxy of wealth or individual income properly? As a result of the modelling panel pool analysis. Both of them explain the saving deposits. The modelling is considerable for explaining the negative relationship between savings and income inequalities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :