Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 563

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi boyutlarının müşteri tatmini üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi IIBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Global ekonominin ve rekabetin bir sonucu olarak uzmanlaşma, dış kaynaklardan yararlanma ve bunlara bağlı olarak karmaşık ağ yapılı tedarik zincirleri ile çalışmanın önemi hızla artmaktadır. Bu ağ yapılı çalışma sistemlerinde tedarikçileri değerlendirmek, sağlam ve istikrarlı ticari birliktelikler oluşturmak, işletmenin başarıya ulaşılmasını sağlayacak temel unsurlardır. Güçlü birlikteliklere karar verilmesi ve değerlendirilmesinde sunulan hizmetin kalitesi ve müşteri ilişkileri yönetimi anahtar bir rol oynamaktadır. Konu ile ilgili çalışmalara göre müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesinin ve müşterilerle kurulan uzun vadeli itimat ve güvene dayalı ilişkilerin müşteri memnuniyetinin temel belirleyicileri olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, tedarikçiler tarafından işletmelere sunulan lojistik hizmetlerin ve müşteri ilişkilerinin algılanan kalite boyutlarının müşteri tatmini üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma verileri 195 sanayi işletmesinden elde edilmiş ve çok değişkenli analizler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sipariş hizmetleri, bu hizmetlerin kalitesi, ilişkisel hizmetleri ve ilişki kalitesi değişkenlerinin tamamının müşteri tatmini ile anlamlı pozitif yönlü ilişkileri bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

As a result of global economy and stiff competition, concentrating on core business, outsourcing the other processes and working with complicated supply networks have become important factors. In these network type systems, evaluating the suppliers accurately, creating reliable and stable relations and working in collaboration are regarded as primary factors of success. The key elements for evaluating the system and making decisions about it mostly depend on perceived service quality and customer relationship management efforts of suppliers. According to the related studies, perceived service quality and long lasting trust-based customer relations influence the customer satisfaction. In this study, the effects of perceived quality of logistic services and customer relations on customer satisfaction were investigated. A survey was administered to 195 industrial companies in Adana and data were analyzed by using some multivariate analysis. According to the results, order fulfilment services, the quality of these services, relationship based services and relationship quality exhibited positive and significant relations with customer satisfaction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :