Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 532

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin kişilerarası çatışma çözme davranışlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: edirne ili örneği

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD1, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2, Trakya Üniversitesi T.F. Biyoistatistik Bölümü3
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Çatışma kavramı örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetiminin önemli kavramlarından birisidir. İşletmelerde sağlıklı bir yönetim sürecinin gerçeklemesi iyi bir çatışma yönetimine bağlıdır. Çatışmanın birden fazla çeşidi vardır. Bu çalışmada kişilerarası çatışma kavramı irdelenmiştir. Çatışmanın önemi, türleri, olumlu ve olumsuz yönleri belirtilmiş ve çatışma çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Edirne ilinde liselerde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımları ve becerileri yapılan bir araştırmayla tespit edilmeye çalışılmıştır. Lise müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kişilerarası çatışma çözme durumları 5 alt boyut açısından değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmış ve sonuçlar tablolar aracılığıyla açıklanmıştır. Araştırmanın amacı, çalışma hayatında kişilerarası çatışmaya yol açan nedenleri ve bunların çözüm yollarını belirlemektir. Araştırmaya 35’i müdür ve müdür yardımcısı 172’si öğretmen olmak üzere toplam 207 kişi katılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin çatışmayı çözmeye yönelik davranışlar gösterdikleri ve yaşları arttıkça çatışma çözme davranışlarının arttığı bulunmuştur. Öğretmenlerin ise yaşlandıkça çatışmayla daha az başa çıkabildikleri ve çatışma çözmek için iletişime önem verdikleri bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The notion of conflict is one of the most important notions of organizational behaviour and human resources management. Fulfillment of a strong management process is related with regular conflict management. There are many sorts of conflict. In this study the concept of interpersonal conflict is examined. Importance and sorts of conflict, affirmative and privative points of conflict are specified and resolution ways of the conflict are emphasized. The interpersonal conflict resolution approaches and skills of directors, codirectors and teachers serving at high schools in Edirne province, are tried to be ascertained with the research done. Interpersonal conflict resolution methods of high school directors, codirectors and teachers are considered in terms of 5 subdivisions. Furthermore, it is commented on the obtained information by analysises. The results are revealed with the assistance of tables. The purpose of the research is to determine the causes and resolution methods of conflict between the individuals in working life. 35 directors and codirectors, 172 teachers and in total 207 people participated in the research. In conclusion, it is found that school directors are oriented to solve the conflict more and their behaviours upon conflict resolution develope when they get older. On the contrary, it is found that teachers cope with conflict less and lay special emphasis on communication to solve the conflict when they get older.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :