Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Limited şirket müdürlerinin cezaî sorumlulukları

Yazar kurumları :
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Limited şirketlerde, kurucu ortaklar, şirket müdürü sıfatıyla şirketi temsil ve idare ederler. Buna karşılık, şirket sözleşmesi veya ortaklar genel kurulu kararıyla, şirketin idare ve temsili ortak olmayan kişilere de bırakılabilir. Bu yetki ve göreve karşılık, Türk Ticaret Kanunu, limited şirket müdürleri için bazı cezaî sorumluluk hükümleri öngörmüştür. Bu suçların bir kısmı sadece adlî para cezasını gerektirir iken, bazıları için hem hapis hem de adlî para cezası öngörülmektedir. Hatta, bazı fiiller sonucunda, ilgililerin, üyesi oldukları meslek odasından çıkarılmasına dahi karar verilebilmektedir. Ancak, konunun bu yönünün uygulamada yeterince bilinmemesi, limited şirket müdürlerinin, bilerek ya da bilmeyerek, cezaî sorumluluk doğuran iş ve işlemlerde bulunmalarına sebebiyet vermektedir. İşte bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirket müdürleri için öngördüğü cezaî sorumluluk halleri üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Co-founders of the limited liability companies(LLC), manage and represent the company as directors. In contrast, by the company agreement or the decision of the general assembly of shareholders, the company’s management and representation can be left to third party directors who are not shareholders of the LLC. Besides these legal authorization and duties, Turkish Commercial Code foresaw criminal liability provisions for limited liability company directors. Some of these crimes only require judicial fine while others require both judicial fines and imprisonment. As a result of certain acts, membership of directors may also be cancelled from the chamber of commerce. However, in practice, most of the limited liability company directors don’t know this aspect of the issue, thus, by intention or fault, these directors may be the perpetrator of criminal responsibility. So, in this study, we aim to examine the criminal responsibility of limited liability company directors according to Turkish Commercial Code.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :