Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 542

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumcu iktisat ve j.k. galbraith

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

ABD kuruluşundan itibaren sürekli değişim göstermiş ve uygarlık düzeyini yükseltmiştir. Ancak geçtiğimiz yüzyılın başlarında her ne adar insanların gelir ve hayat standardı yükselmiş olsa da aynı gelişme eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerde görünmüyordu. Bu noktada bir çelişki olduğu gözden kaçmadı. İşte bu ve tekelleşme gibi diğer bazı konularda Amerikan ekonomisinde otaya çıkan bir takım aksamalar üzerine odaklanan bir gurup yazar ve düşünür eleştiri ve önerileriyle ortaya çıktılar. Bu gurup birey davranışı yerine kurum davranışını merkeze alarak kurumların değişim ve gelişimi üzerinde durdular. Ayrıca Amerika’ya hakim iktisat düşüncesinin varsayımlarının tutmadığını, bu yüzden de en azından ıslah edilmesi gerektiğini iddia ettiler. Bu akım Amerika’da ortaya çıkmış daha sonra Avrupa’da da taraftar bulmuştur. 20. yüzyılda Amerika’da bu gurubun en ünlü temsilcilerinden biri de J.K. Galbraith’dır. Galbraith da diğer kurumcular gibi egemen iktisat anlayışını eleştirmiş, piyasa sisteminin bozulduğunu iddia ederek devletin piyasaya müdahale etmesi genetiğini savunmuştur. O’na göre devlet piyasaya ya kendi müdahale etmeli ya da piyasayı bozan oluşumlara karşı telafi mekanizmasının ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır.

Özet İngilizce :

USA has promoted the level of civilization since it was established. Even though the levels of income and life standards of individuals have been increased, people have not faced the same improvement in education and health services. This contradiction is understood by everybody. Some authors who are sensitive in some subjects such as monopoly have criticized this contradiction and made some suggestions. Some of the groups have emphasized and centralized individual behavior instead of institutional. Also, these authors have claimed that the assumptions of dominant economic thoughts are not consistent. Thus, these authors have emphasized that these assumptions should be reconsidered and ameliorated. This institutional trend has been appeared in the USA. In the 20’Th Century, an important representative of this group is J.K. Galbraith who is a famous institutional economist. Like other institutional economists, Galbraith has criticized dominant economic theory and defended government intervention because of the market failure. According to Galbraith, government(state) should either intervene to the market directly or it should help to get compensation mechanism(countervailing pover) against things which cause markets to be failure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :