Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 530

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme, kapitalizm ve ulus- devlet

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
766
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, kökleri XVI.yy.’a kadar götürülebilen ancak son çeyrek yüzyılda özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki büyük gelişme sonucu insanlığın birinci gündem maddesini oluşturan bir süreçtir. Tanımı ve anlamı üzerinde, bu konuyu ele alanların yaklaşımlarına göre değişebilmekte birlikte, küreselleşmeyi liberalizmin zaferini ilan eden bir mutlu son olarak gören “taraftar” ve emperyalizmin çağdaş görünümü biçiminde yorumlayan “karşıt” iki temel perspektif bulunmaktadır. Ekonomik temelli bir süreç olan küreselleşme, uluslararası kuruluşların ve uluslar arası şirketlerin taşıyıcılığında, aslında kapitalist ekonominin ve onun yarattığı yaşam biçiminin küreselleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Küresel kapitalizmin önündeki en büyük ve ciddi engel ise ulus-devlettir. Bu bağlamda söz konusu iki yapı arasında bir çekişmenin yaşanması kaçınılmazdır ve geleceğin dünyasını da bu çekişme belirleyecektir. Açıkçası denilebilir ki küreselleşmenin geleceği ulus-devletin dayanma gücüne, ulus-devletin yarını ise küreselleşmenin baskısına bağlıdır.

Özet İngilizce :

Globalization’s roots based on XVIth century. But it has been on agenda as a first issue because of development of communication and transportation techologies during last decades. Its definition and meaning -though it shows differences according to scientist’s approach who study on this theme- as an esence has two perspectives which one of them is “globalization is the Victor of liberalism” and the other is “globalization is modern appearance of imperialism”. Globalization which is a process based on economical aims is globalization of capitalist economy and life-style which is its creature by the means of international institutions and firms in essential. The most important obstacle of capitalism is nation-state. Corresponding to this, it is inevitable of existing of struggle between this; and also this struggle will be determination of the future world. It can be said that the future of globalization is depending upon resistance of nation-state; and next day of nation state is depending on pressure power of globalization.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :