Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 531

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kamu mallarının sunumunda uluslararası kurumların önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Ün.İİBF Maliye Bl1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Devletlerin ortak işbirliğine ihtiyaç duyan küresel kamu malları, birçok ulusun ortak çabasına konu olmakta ve uluslararası düzeyde finansmana ve yönetime ihtiyaç duymaktadır. Dünyayı tehdit eden çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, salgın hastalıklar, küresel terörizm, yoksulluk, küresel ısınma, mali istikrarsızlık ve serbest ticaret yapılamaması gibi küresel sorunlar, bu sorunların küresel düzeyde çözümlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Küresel çözüm konusu ise bizleri bu tür sorunların nerelerden elde edilecek kaynaklarla finanse edileceği ve bu sorunların çözümünün hangi otoritelerin yönetiminde ne şekilde gerçekleştirileceği sorularını beraberinde getirmektedir. Sorunun küresel olması güçlü uluslararası kurumların varlığını gerekli kılmaktadır.

Özet İngilizce :

The global government properties which need common cooperation of governments,becomes the subject of common effort of many nationalities. The global problems like environment pollution which threats the world, the decline in the biological variety, epidemic diseases, global terrorism, poverty, global warming, financialinconsistency and .... of free trade requires the solution of these problems in the global level. The subject of global solution asks the questions of from which sources, these problems will be financed in order to support these problems and how the solutions of these problems will become real and in the management of which authorities these problems will have a solution. The problem’s being global requires the constitution of the international institutions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :