Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 551

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’ler için uluslararası finansal raporlama standartlarının değerlendirilmesi ve muhasebe meslek mensuplarının farkındalık düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) borsada işlem gören şirketler ile para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren diğer mali kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Bu standartların, ülke ekonomilerinde büyük öneme sahip Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için uygulanmasının zor olması nedeniyle UMSK tarafından bağımsız KOBİ standartları hazırlanıp, 09/07/2009 tarihinde yayımlanmıştır. KOBİ’ler için hazırlanan standartlar, finansal raporları kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tam set UFRS’nin sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş halidir. KOBİ’ler için UFRS’nin uygulanabilmesi, KOBİ’lerin standartlar hakkında bilgilendirilmesi ve standartların doğru bir şekilde uygulanabilmesi meslek mensuplarının yetkinlikleri ve farkındalıkları ile sağlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, UMSK tarafından yayımlanan tam set UFRS ve KOBİ’ler için UFRS ile ilgili açıklamalar yapmak, aralarındaki farkları göstermek ve Türkiye’deki KOBİ’lerin buna ne kadar hazır olduğunu muhasebe meslek mensupları üzerinde yapılan farkındalık anketiyle değerlendirmektir. Çalışmanın araştırma bölümünde, KOBİ UFRS’nin muhasebe mesleğine katkısı, meslek mensuplarının KOBİ UFRS hakkında bilgi düzeyi ve KOBİ UFRS’nin uygulanabilirliği faktörleri sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre muhasebe meslek mensupları KOBİ UFRS’nin muhasebe mesleğine katkısının olacağı, KOBİ UFRS’nin KOBİ’lerde uygulanabilir olacağını ve KOBİ UFRS hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında bu faktörler meslek mensuplarının bulundukları illere, öğrenim durumlarına ve unvanlarına göre istatistikî olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

International Financial Reporting Standards (IFRS) published by International Accounting Standards Board (IASB) are used by trade companies and other financial institutions operating in money and capital market. Since it is difficult to apply these standards for Small and Medium-sized Enterprises(SME), having a great importance in national economy, independent SME standards were prepared by IASB, and were published on 9th of July in 2009. The standards prepared for SME are simplified form of full set IFRS and they meet the needs of companies using financial reports. To be able to apply IFRS for SME, informing SME about standards and applying standards properly will be accomplished by the competence and awareness of accountants. This study aims at making a statement about full set IFRS published by IASB and IFRS for SME, revealing the differences between them and evaluating the readiness of SMEs by an awareness survey applied to accountants. In the research part of the study, contribution of SME IFRS to the Accounting profession, accountants’ information level about SME IFRS and applicability of SME IFRS are questioned. According to the results, accountants stated that SME IFRS will contribute to the Accounting profession, SME IFRS will be applicable in SMEs and they are not informed about SME IFRS. In addition, these factors varied statistically meaningfully according to the cities where accountants reside, their education and titles.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :