Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 554

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kariyer tercihleri - iş değerleri ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi,İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, bilim ve teknolojideki gelişmeler, sosyal ve siyasi değişimler, rekabet; sosyal ve ekonomik çevrelerde, özellikle örgütsel yapılarda önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Küreselleşme, teknoloji, değişim ve bilgi toplumu kavramlarının etkisiyle örgütsel yapıların değişmesi, bireylerin eğitim ve beklentilerindeki gelişmeler kariyerin anlamını da değiştirmektedir. Bilgi çağında, yaşam boyu iş olanaklarının, fonksiyonel unvanların ve gelir açısından sürekli yükselmenin yerini, yaşam boyu öğrenme, kendi kendini sürekli geliştirme ve sürekli istihdam edilebilir kalmaya gereksinim duyma almıştır.Bu çalışmanın amacı; bilgi toplumunda bireysel ve örgütsel değişimlere bağlı olarak kariyer anlayışında meydana gelen değişimleri ve üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerini hangi faktörlerin etkilediğini incelemektir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin iş değerleri ile kariyer seçimleri arasında bir ilişki olup olmadığı da araştırılmıştır. Saha çalışması Adana’da 372 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiş ve veriler anket tekniği kullanılarak toplanmış, analiz edilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In today’s world, the continuous developments in science and technology, the ongoing changes in social and politics arena and competition bring about significant changes in social and economic environments. Those changes are reflected in the organizational structures as well. The effects of globalization, technology, variation, knowledge of society and the changing in the organizational structures, developments in the personal education and preferences have changed the understanding of career. In the era of information, life-time job oppurtunities, functional titles and continuous improvement in terms of high wages have left its place to life-time education, continuous self-improvement and the need for ensuring full-time employment. In this respect, the purpose of this study is to determine the work values of undergraduates as well as changing business world and examine whether there exists a relationship between work values and career choices. This study presents the results of a survey conducted on a sample of 372 college students in Adana. The data are statistically analyzed and the findings are discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :