Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 541

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu büyüklüğü ve kişi başına gelir arasındaki nedensellik ilişkisi: türkiye örneği (1968-2005)

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Uzunca bir süredir ikinci planda tutulan maliye politikasına olan ilgi son dönemlerde yeniden artmaya başlamıştır. Buna paralel olarak literatürde yer alan kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi canlandıracağı fikri tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de 1968-2005 dönemi için kişi başına gelir, kamu harcamaları veya daha genel bir ifadeyle kamu kesimi büyüklüğü arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktadır. Ayrıca ticari açıklığın kamu harcamalarında artışa neden olacağını ileri süren Telafi Hipotezinden (Compensation Hypothesis) hareketle ticari açıklık da modele dahil edilmiştir. Nedensellik ilişkilerini belirleyebilmek için Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen Granger nedensellik testi kullanılmıştır. VAR Modeli tahmin edilerek yürütülen çalışmada kişi başına gelir ve kamu büyüklüğü arasında çift yönlü, ticari açıklıktan kamu büyüklüğüne ve kişi başına gelirden ticari açıklığa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Recently, there has been a significant resurgence of interest in fiscal policy that has not been on agenda for a long time. Idea that public expenditure stimulus economic growth has been started to discuss in literature. This paper examines causal linkages among per capita income and government spending or more generally the size of the public sector for 1968-2005 in Turkey. In addition, public expenditures increased trade openness will lead to the hypothesis suggested by the Compensation Hypothesis were included in the model with the trade openness. To determine causal linkages is estimated Granger non-causality method developed Toda and Yamamoto (1995). By estimating a VAR model, we have found that there are bi-directional causality between per capita income and government size and unidirectional causalities from trade openness to government size and from per capita income to trade openness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :