Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 560

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde unvan kargaşası: nedenleri ve sonuçları

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, işletmelerde çeşitli nedenlerle kullanılan unvanlar ve özellikle yönetici unvanları açıklanmakta, unvan grupları ve meslek sınıflandırma / sözlük çalışmaları ile ilgili bilgi verilmekte, günümüz işletmelerinde kullanılan unvan sayılarındaki artışa ve bu artışın yaratmış olduğu kargaşaya dikkat çekilmekte, unvanlardaki artışın sebepleri ve sonuçları tartışılmakta, farklı işletmelerden örnek unvan açıklamaları ışığında yapılan çeşitli saptamalara yer verilmekte ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, job titles and especially managerial job titles are explained, and some information related to the job title groups and classifications/dictionaries of occupations are provided. It is aimed to explain the increase in the number of job titles in today businesses and draw attention to the job title confusion. Then, the reasons for the increase in the number of job titles and its consequences are discussed. In the light of the job title definition examples from different organizations, some opinions and suggestions are presented.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :