Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde pazar yönlülüğün etkinliğinin arttırılmasında e-öğrenme’nin rolü; iaosb’de bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. İİBF İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni teknolojinin fonksiyonel yönüne işlerlik kazandırılarak pazara yönelik kararlar alınması ve pazar problemlerinin rasyonel şekilde çözülmesi olanaklı hale gelebilmektedir. E-öğrenme ile hızlı değişim ortamında bireysel ve örgütsel açıdan bilgilerin toplanması, paylaşılması ve değerlendirilmesi verimli hale gelmektedir. Böylece e-öğrenme örgüt ve çalışanların yeteneklerinde önemli gelişmeler sağlayan önemli bir strateji haline gelmiştir. Örgütsel gelişme açısında süreklilik taşıyan eğitim faaliyetlerinin modern teknoloji ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, işletmeler açısından rekabetin yoğunlaşmasında ve gelişmesinde pazar yönlülük kavramı önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri, pazar yönlülüğün etkinliğinin geliştirilmesinde verimli ve etkin çözümler ortaya koymaktadır. Bu faydalar doğrultusunda fırsatlardan yararlanılması, olası tehditlerin giderilmesine yönelik olarak işletmelerin verimli ve etkin bir şekilde pazar yönlü faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri bakımından e-öğrenme uygulamalarına yönelmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada; işletmelerin pazar yönlü hareket etmelerinde e-öğrenme stratejisinin, bireysel ve örgütsel açıdan gelişmenin sağlanabilmesi, pazar odaklı plan, politika ve stratejilerin geliştirilmesi, etkin ve verimli çözümler ortaya koyulabilmesine yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

It has become possible to make decisions towards markets and to solve market problems in a rational way through facilitating the functional aspects of new technology. With e-learning it becomes productive to collect, share and evaluate information both individually and organizationally in a fast changing environment. In this way e-learning becomes a significant strategy to develop organizational and employee talents. Learning activities being an important part of organization development must be integrated with modern technology. Particularly, market orientation appears as an crucial point for the wellbeing of organizations in intensified and growing competition. Information Technologies brings productive and effective solutions to increase the effectiveness of market orientation. In line with these benefits like exploiting emerging opportunities and coping with possible threats organizations need to focus on e-learning practices. This study is an attempt to evaluate the ability of e-learning strategies of organizations to provide productive and effective solutions in terms of organization development, marketfocused planning, mission and strategy development.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :