Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 563

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde iş gören sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları: bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki iş güvenliği ile ilgili yaklaşımları, sorunları ve belirsizlikleri ortaya koymaktır. Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan tekstil işletmelerinde görev yapan yöneticilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına bakış açıları, uygulamaları, tedbirler ve sahip oldukları bilgiler yapılan araştırmayla belirlenmeye çalışılmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine gereken önemin verilmesi, ülke servetinin, sağlığın, insan gücünün, verimliliğin korunması anlamına gelir. İş görenlerin meslek hastalıklarına yakalanmaları ve iş kazalarına maruz kalmaları küçümsenmeyecek malzeme kayıplarına, makine, araç ve gereçlerin yıpranmasına ve tahrip olmasına, üretimin azalması ve gecikmesine yol açabilmektedir. Araştırma sonucunda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde sadece devletin değil iş görenler ve işverenlerinde büyük sorumlulukları oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the problems, approaches and uncertainty related with the workers' job security. With this study, it is aimed to determine the administrators' ideas, thoughts, applications and knowledge about occupational accidents and knowledge about work accidents and occupational illnesses in the textile industry operating in the industrial area in the town of Çerkezköy in Tekirdağ. The importance given to job security and workers' health means giving importance on the national wealth, health, human power and productivity. The professional illnesses and accidents making the workers ill and come face to face with work accidents cause a reasonable amaount of the materials lost, machines and devices depriciated. And decreating and delaying of the production. It was found out that the state organizations as much as employers and employees have a great responsibility concerning the workers' health and job security.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :