Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 560

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’de haftanın günü etkisinin kriz dönemleri için araştırılması

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Fama'nın Etkin Piyasalar Hipotezi'nden günümüze piyasaların etkinliği konusu finans literatüründe geniş yer edinmiştir. Piyasaların etkinsizliğine sebep olan her türlü anomalinin nedenleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın öncelikli amacı Mevsimsel Anomali türlerinden biri olan, Haftanın Günü Etkisi'nin İMKB için araştırılmasıdır. Bu amaçla 1990–2010 dönemi İMKB–100 Endeksi verileri kullanılmıştır. Ayrıca, krizlerin piyasaları etkileyeceği düşüncesinden hareketle, veri seti 1994, 2001 ve 2007 krizlerini kapsayacak şekilde 4 alt döneme ayrılmıştır. Burada amaç, krizlerin İMKB'deki olası Gün Etkisinin yönü ve büyüklüğünde herhangi bir değişikliğe neden olup olmadığının araştırılmasıdır. Tüm dönemler için yapılan analizde Haftanın Günü Etkisi'nin varlığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Ancak 2007 krizi sonrasında ise piyasada bu etkinin bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The issue of effectiveness of markets has had an important place in the financial literature since Fama's Efficient Market Hypothesis. The causes of any anomalies leading to inefficiency of markets have been [thoroughly] investigated. The primary aim of this study is to investigate the effect of Day of the week on ISE. ISE-100 Index data for the period of 1990-2010 will be used for this purpose. Also, considering that the crises may have affected the markets, the data set was divided into 4 sub-periods which cover the crises of 1994, 2001 and 2007. Here, the aim is to investigate if crises cause any change in the direction and size of the probable effect of Day on ISE. The analysis for the whole period has revealed that the effect of Day exists. However, there is no evidence that such kind of an effect exists after 2007 crisis.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :