Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 117 - 148 2017-10-31
COGNITIVE ASPECTS OF CONSUMER PURCHASING DECISION PROCESS AND GLOBAL CLASS THEORY / Bilişsel Yönü İle Tüketici Satın Alma Karar Süreci Ve Global Sınıflar Teorisi
BİLİŞSEL YÖNÜ İLE TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ VE GLOBAL SINIFLAR TEORİSİ / Cognitive Aspects Of Consumer Purchasing Decision Process And Global Class Theory
Fahri ÖZSUNGUR
12 261

Anahtar Kelimeler

Aaker, D., (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, Free Press, New York.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2017
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6567-766XYazar: Fahri ÖZSUNGUR Kurum: ADANA TICARET ODASIÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2017


Makalenin Yazarları
Fahri ÖZSUNGUR