Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 552

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb kurumsal yönetim endeksine dâhil olan şirketlerin getiri performanslarının ölçülmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan şirketlerin bu endekse dahil olmak için gerekli notu aldıklarını kamuya açıkladıkları tarih ve hemen sonrasında hisse senetlerinin fiyatının olumlu olarak etkilenip etkilenmediğini ampirik olarak test etmektir. Araştırmamız, 31.10.2010 tarihi itibarıyla İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 28 şirketin, geçer not alarak bu endekse dâhil olacaklarını açıkladıkları tarih ve sonrasındaki beş günlük süreçte sağladıkları anormal getirilerin CAPM modeli kullanılmak suretiyle tahmin edilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de kurumsal yönetim endeksine dâhil olan şirketlerin yalnızca % 60’ının ilk bir kaç gün için yatırımcısına pozitif getiri sağladığı, ancak sağlanan bu getirilerin iki hisse senedi dışında önemli boyutta bulunmadığı ve birkaç günden sonra söz konusu şirketlerin kurumsal yönetim endeksine dâhil olma etkisinin önemli ölçüde azaldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yatırımcıların kurumsal yönetim endeksine giren şirketlere esas itibariyle ilgi göstermediği kanaatine ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether the stock price is affected positively after the company discloses that it has the minimum corporate governance rating to be included in ISE Corporate Governance Index. This research is made by estimating the expected returns of the 28 companies’ stocks through CAPM Model, which are included in ISE Corporate Governance Index as of 31.10.2010. The method is to estimate 5-day expected returns of companies beginning from the date they disclosed that they had the minimum corporate governance rating. The study reveals that %60 of the companies which are included in ISE Corporate Governance Index provided positive return for their investors for just a few days after disclosure, but these returns are not significantly high other than 2 exceptions, and the effect of the disclosure tends to be decreasing in the next few days. Finally, it has been concluded that the investors do not take into account companies’ being in ISE Corporate Governance Index, when they make their investment decisions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :