Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 545

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imf son uluslararası borç verme mercii olabilir mi?

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerden birisi de bir uluslararası son borç verme merciinin oluşturulmasıdır. Son borç verme mercii (lender of last resort) kavramı ödeme gücü bulunmasına rağmen likidite sıkışıklığı yaşayan mevduat kuruluşlarına, ortaya çıkacak bir finansal kriz karşısında kredi açmaya hazır durumdaki kuruluşu yani merkez bankasını işaret eder. Tıpkı merkez bankaları gibi uluslararası düzeyde de bir son borç verme merciinin oluşturulmasının finansal krizlerin önlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda literatürdeki çalışmalarda özellikle IMF’nin şu anki yapısıyla uluslararası son borç verme mercii işlevini etkin bir şekilde yerine getirip getiremeyeceği konusu tartışılmaktadır. Bazı iktisatçılar, IMF’nin merkez bankaları gibi sınırsız likidite yaratamadığı için uluslararası son borç verme mercii olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürmektedir. Bazı iktisatçılar ise, IMF’nin Ek Rezerv Kolaylığı ve Olağanüstü Kredi Kolaylığı gibi finansman olanaklarını genişletici yeni düzenlemelerinin IMF’ye bir son borç verme mercii niteliği kazandırdığını söylemektedirler. Bu çalışmanın amacı, tüm bu tartışmalar ışığında IMF’nin bir uluslararası son borç verme mercii olarak kabul edilip edilemeyeceğini analiz etmektir.

Özet İngilizce :

One of the proposals to restructure the international financial architecture is to form an international lender of last resort. The concept of the lender of last resort points deposit institutions, which are in liquidity trouble but have the ability to pay, to the institution which has the ability to open credit against a financial crisis, that is, the central bank. It is believed that forming a lender of last resort, just like central banks, at the international level will be effective in preventing financial crises. In this respect, the issue of whether the IMF would be able to fulfill the function of international lender of last resort with its current structure is discussed in the literature. Some economists argue that the IMF can not be considered to be an international lender of last resort since it is unable to create unlimited liquidity as can a central bank. Some economists, on the other hand, advocate the idea that the new regulations to expand its financial capabilities such as the Supplemental Reserve Facility and the Contingent Credit Lines render the IMF a lender of last resort. The aim of this study is to analyze whether the IMF can be considered to be an international lender of last resort via discussing all these opposing arguments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :