Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 529

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilk halka arzlar üzerine istanbul menkul kıymetler borsası’nda teori ve pratiğe yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesİ1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, firmaların halka arz motivasyonları, halka arz zamanlaması, halka arzda lider aracı yüklenici seçimi, halka arzda düşük fiyatlandırma ve son olarak da halka arz aşamasındaki bir firmanın değeri hakkında yatırımcılara sunulan olumlu işaretler İstanbul Menkul Kıymet Borsası (İMKB)’nda ilk halka arzını gerçekleştirmiş firmalar üzerinde araştırılmıştır. Araştırma İMKB’de işlem gören toplam 164 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Firmanın itibarını artırmak en önemli halka arz motivasyonu olarak araştırmada ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada firmaların halka arz olurken en fazla hisse senedi piyasa koşullarını dikkate aldıkları, ve aracı yükleniciyi seçerken en fazla piyasa itibarını dikkate aldıkları ve geniş bir sahiplik temeli sağlamak amacıyla hisse senetlerini düşük fiyatlandırdıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları son olarak, güçlü tarihi (geçmiş) kazançlara sahip olmanın firmanın değeri hakkında yatırımcılara en yüksek pozitif işareti verdiğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In this study, initial public offering motivation, IPO timing, underwriter selection in IPO, underpricing in IPO of firms and positive signallings that are offered to investors about value of firm at the stage of public offering are searched on the firms which realized initial public offerings in ISE. The study is actualized on 164 firms that are trading in ISE. In the study, it is determined that the most important initial public offering motivation is to increase firm reputation. Furthermore, it is determined that firms consider stock market situations mostly while they are at the stage of public offering, and consider market reputation mostly while they are selecting underwriter and underprice stocks to have an expansive ownership basis. Finally, according to the results of the study, to have impact historical returns give to investors highest positive signallings about firm value.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :