Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Holding hissesi, riski azaltmada iyi bir seçenek mi? imkb’de işlem gören holding hisseleri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Çilimli MYO2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de, Holding şirketlerin hisse senetleri, özellikle 1990’lardan itibaren önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Holding firmaların en önemli avantajı, değişik sektördeki firmalara iştirak ederek çeşitlendirme yapmaları ve bu yolla riski düşürebilmeleridir. Bu çalışmanın amacı, holding şirket hisse senetlerine yatırım yapmanın, değişik sektördeki firma hisselerinden bir portföy oluşturmak kadar riski düşürüp düşürmediğini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda İMKB’de 2003-2007 yılları arasında işlem gören holding hisse senetlerinin performansı ile bu holdinglerin iştiraklerinin sektörel dağılımına göre oluşturulduğu varsayılan portföylerin performansı karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, holding hisselerindeki riskin, oluşturulan portföylerin riskinden ciddi oranda yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Conglomerate firms’ stocks have become a considerable tool for investors in Turkey especially after 1990s. The most important advantage of the conglomerate firms is their ability to reduce the risk through diversification by investing in the various industries. The aim of this paper is to find out whether investing in conglomerate stock would provide as low risk as portfolios formed by investors on their own. In the study the conglomerate stock performances in Istanbul Stock Exchange between the years 2003-2007 are compared with performances of hypothetical portfolios formed with the same industrial composition of these conglomerates. The findings show that the conglomerate stock risk is significantly higher than that of hyptotetical portfolios.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :