Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 534

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet ağırlıklı önlisans eğitiminde muhasebe dersinin algılanmasına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan Meslek Yüksekokullarının sorunları, kuruluşlarının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen devam etmekte ve çözülmeyi beklemektedir. Eğitim kalitesinin istenen seviyenin çok altında olması ve sınavsız giriş hakkı nedeniyle rekabetçi ortamın yok olması, bu sorunların başında gelmektedir. Bu çalışma ile ön lisans seviyesinde hizmet ağırlıklı eğitim veren bir Meslek Yüksekokuluna bağlı programlarda öğrenim gören öğrencilerin muhasebe derslerine olan ilgisi, tatmin olma düzeyi ve muhasebe eğitiminin kalitesine bakış açısı incelenmiştir. İnceleme esnasında cinsiyet, bölüm ve öğretim durumuna (I. öğretim, II. öğretim) göre farklılık gösterip göstermediği dikkate alınmıştır. Buna yönelik olarak bir anket hazırlanmış ve sonuçlar “Ki-Kare Testi” ile analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Although 20 years have already been passed over the establishment of vocational high schools founded to satisfy the land reeve of the companies, their problems have been continued, and waiting to be resolved. Education quality is lower than desirable level and disappearance of competitive situation because of joining to vocational high schools of the students without examinations can be noted as leading problems. Through this study, students’ interest to accounting courses, their satisfaction from accounting courses and their point of views to quality of accounting education have been investigated at a vocational high school which gives service weighted two-year degree education. Sex, programs and formation kinds have been chosen as investigation parameters. A questionnaire has been prepared to this purpose and results have been analyzed by using “Chi-Square” test.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :