Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 537

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde ekonomik katma değer (eva) yöntemine göre finansal performansın değerlendirilmesi: bir özel hastane örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hastanelerin finansal performansını ölçmede sektöre göre yeni bir yöntem olan EVA yöntemi ele alınmıştır. Yönteme göre hastanelerin yarattıkları katma değerin ne olabileceği analiz edilmiştir. Çalışmada, EVA yönteminin en iyi uygulanabileceği şartlara sahip olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ.'nin 1998-2003 yılları arasındaki faaliyet dönemleri ele alınmıştır. Bu amaçla, EVA ve firma değeri hesabı için tasarlanan bir analiz programı kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Acıbadem Sağlık Grubu, 2001 yılı hariç diğer yıllarda ekonomik katma değer yaratmıştır. Çalışmadaki diğer bir boyut, elde edilen EVA sonuçlarının firma değerini etkilemesi muhtemel değer yaratan unsurlar ile korelasyon analizine tabi tutulmasıdır. Sonuçlara göre EVA değerinin en güçlü olarak Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC) ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisi vardır (r=0.766; p<0.01).

Özet İngilizce :

In this study the method of EVA, which is relatively new approach for health care sector, was used to measure financial performance of the hospitals. The likely amount of value that was created by the hospitals was analysed according to the this approach. In this study it was determined that Acıbadem Health Services and Trade Cooperation had the best conditions to perform EVA method, and the terms between 1998 and 2003 were selected to be analysed. For this purpose, an analysis program created for EVA and firm value calculations was used. According the results of the study Acıbadem Health Group created add values in selected years except the year of 2001. Another aspect of the study was to analyse correlation between value drivers that are likely to affect financial performances as well as firm value and EVA results. According to the results, the value of EVA had the strongest and positive statistically significant relationship with Return on Invested Capital (ROIC) (r=0.766 ; p < 0.01).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :