Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 541

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel ve yerel seçimlerin imkb’de oluşturduğu fiyat anomalisinin sinyal yaklaşımı ile analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dina Çakmur Yıldırtan Marmara Ünv. Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Sermaye Piyasası1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Yatırımcıların psikolojisi; seçimler, ailesi, kültürel yaşamları, dini inançları, hava durumu gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler nedeniyle, her yatırımcı farklı önceliklere sahiptir. Fakat insan psikolojisi ile ilgili kaybetme korkusu, sorgulama, karar güçlüğü gibi bazı faktörler tüm yatırımcılar için ortak faktörlerdir. Son yıllarda yapılan hisse senedi fiyatları ile ilgili çalışmalarda, etkin piyasalar teorisine ters düşen birçok “anomali”nin varlığı ortaya konulmuştur. Etkin piyasalar hipotezi ile uyuşmayan bu gözlemler, literatürde “anomali” olarak adlandırılmaktadır. Anomalileri “mevsimsel anomaliler” ve “fiyat anomalileri” olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bu çalışmada politik riskin unsuru olan, genel ve yerel seçimlerin İMKB100 endeksi getirisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Böylece seçimler ve fiyat anomalisi arasındaki bağlantının kurulması amaçlanmıştır. Metodoloji olarak ise, parametrik olmayan bir tahmin yöntemi olan “sinyal yaklaşımı” metodolojisi uyarlanmıştır.

Özet İngilizce :

The psychology of investors is influenced by various factors such as elections, their families, cultural lives, religious beliefs, or the weather. Because of these factors, each investor has different priorities. However, some factors related to human psychology, such as the fear of losing, questioning, difficulty in decision making, are common to all investors. In studies carried out in recent years on share prices, the presence of an ‘anomaly’ that clashes with the effective market theory was uncovered. These observations that do not comply with the effective markets hypothesis are named as ‘anomalies’ in literature. It is possible to separate these anomalies into two groups as “seasonal anomalies” and “price anomalies”. In this study, the effects of the general and local elections, a political risk factor, on the Istanbul Stock Exchange 100 index revenue. In this way, it was intended to establish a tie between the elections and the price anomalies. As methodology, the “signal approach” methodology, a non-parametric method of prediction, was used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :