Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 562

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan piyasalarda sermaye yapısının belirleyicileri: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan piyasalarda firmaya özgü sermaye yapısı belirleyicilerinin sermaye yapısı kararlarını açıklamada kullanılan teorileri destekleyip desteklemediğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2000-2009 dönemine ilişkin 242 şirkete ait veriler altı farklı model kullanılarak panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan kaldıraç oranlarının hem defter değeri hem de piyasa değeri dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular, Türk şirketlerinin hedef bir borçlanma oranının olmadığını ve Türk şirketlerinin sermaye yapısı kararlarında daha çok hiyerarşik bir yapıyı takip ettikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, Türk şirketleri borçlanma davranışlarına yön vermede Finansal Hiyerarşi teorisini takip etmekte olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate whether firm-specific capital structure determinants in Turkey as an emerging market support the theories that are used to explain capital structure decisions. In parallel with this purpose, the data of 242 firms are analyzed by using six different models with panel data regression for the period of 2000-2009. This study considers both book value and market value-equity of measure of leverage as a dependent variable. Between the two alternative theories of capital structure, the pecking order theory and the tradeoff theory both seem to explain the decisions of Turkish firms. Consequentially, it is seen (found out) that Turkish firms do not have a target debt ratio and also they (Turkish Firms) generally follow a hierarchical path while having decisions on Capital Structure. It is reached the conclusion that, Pecking-order theory provides the best explanation for the capital structure of those firms listed in Istanbul Stock Exchange in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :