Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 536

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizlerin ticari krediler üzerindeki etkisi: imalat sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada finansal krizlerin ticari krediler üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılmak suretiyle incelenmiş ve imalat sektörünün kriz öncesi ve sonrası dönemde mali yapısındaki değişimlerin ticari kredi davranışlarını nasıl etkilediği ampirik olarak test edilmiştir. Firmaların ticari kredi davranışlarının etkilerini ölçebilmek için ticari alacaklar ve ticari borçlar esas alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ticari kredi davranışları krizden etkilenmekte ve finansal pozisyonu güçlü olan firmalar müşterilerine daha fazla ticari kredi sağlamakta ve daha az finansal kredi temin etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of financial crises on trade credits are studied using panel data analysis and how the financial changes in manufacturing industry before and after crises affected the trade credit behaviours were empirically tested. In order to measure the effects of trade credit behaviours of the firms accounts receivable and accounst payable are used. The study results show that the trade credit behaviours of manufacturing firms in Turkey are affected by crises and firms with good financial position gives more trade credit to their customers and takes less financial credits.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :