Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 554

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kriz sürecinde basel ii uzlaşısı’nın değerlendirilmesi ve geliştirilen basel iii kriterleri ile karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü1, Vakıflar Bankası T.A.O., Müdür Yardımcıs2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal sistem sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Teknolojik gelişmeler sonucu finansal enstrümanların karmaşıklaşması, gerekli mevzuatın güncellenmesi zorunluluğunu da günden güne artırmaktadır. Finansal enstrümanların karmaşıklaşması aynı zamanda riski ve beraberinde riskin çeşitliliğini de artırmakla kalmayıp, bir enstrümandan diğerine transfer edilebilmesi, riskin ölçümünü de güçleştirmiştir. Bu durumu teyit eden en somut örnek dünyada halen devam eden finansal krizdir. ABD’de 2007 yılında başlayarak dünyada birçok ülkeye sıçrayan son dönemde yaşanan söz konusu finansal kriz, finansal piyasalarda mevcut düzenlemelerin sorgulanmasına ve piyasalarda bir dizi yeni düzenlemeler yapılması şeklinde çeşitli tartışmalar yaratmış, aynı zamanda bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği ve beraberinde risk yönetimine dair düzenlemelerin ne denli önemli olduğunu da göstermiştir. Bu şartlarda Basel II Uzlaşısı’nın sürekli değişime uğrayan piyasalar ve enstrümanların her an ve her şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını beklemek rasyonel olmayacak, fakat, şekillenen ihtiyaçlara göre Basel uygulamalarının geliştirilmesi gereğini vurgulamak daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada söz konusu finansal kriz neticesinde Basel II Uzlaşısı’nın değerlendirilmesi ile geliştirilmesi için önerilen ve öngörülen değişikler sonucunda Basel III kriterlerine evrilme süreci ve içeriği ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial system is in a continuos development and changing process. As a result of improved technology and adapting legislation in parallel to this condition is increasing the complexity of financial instruments day by day. The complexity of financial instruments then increased risk with its diversity. Becoming complicated of risk and the possibility of transaction one instrument to other at present day has made difficult to measure the risk. The most concrete example of this situation, which confirms the ongoing world financial crisis. Although the financial crisis, which started in the United States in 2007 and spread to many different countries around the world, caused various arguments like questioning of current regulations in financial markets or a number of new agreements in the markets; at the same time, it showed how important the capital adequacy in banking sector and the risk management regulations are. Under these circumstances, to expect supplying ever changing markets’ and instruments’ needs at any time and in any way from Basel II Accord will not be rational. But, it will be more appropriate approach to emphasize the evolution and content of The Basel Accords improvement according to changing needs. In this study, as a result of that financial crisis, evolution process and content of Basel III criteria is going to be handled after proposed and predicted changes for assessing and developing Basel II Accord.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :