Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kriz dönemlerinde şirket sahiplik yapısının karlılığa etkisi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşanan finansal krizler, ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasalarının etkinliğini azaltarak, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasayı terk etmelerine neden olmaktadır. Şirketlerin performanslarını etkileyen unsurlardan biri de şirketlerin hisse yapılarıdır. Bu çalışmada, finansal kriz dönemlerinde şirket sahiplik yapısının şirketin karlılığında herhangi bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’de 2008 yılının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayan ve halen devam eden küresel kriz döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören sanayi sektörü şirketleri ele alınmış ve sektörde faaliyette bulunan şirketlerin sahiplik yapısının bu dönemde şirket karlılığını nasıl etkilediği logit regresyon modeliyle analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial crisis make native and foreign investors leave the market by reducing the effectiveness of the capital markets which play an active role in development of the country. One of the elements effecting the performance of the firms is the share structure of the firms. In this study, whether the ownership structure has an effect on the profitability of the firms in the crisis period is examined. For this aim, the industrial firms whose stocks are traded in the Istanbul Stock Exchange are analyzed in the period of global crisis whose effects began to be experienced since the end of 2008 and that is currently ongoing and how the ownership of the industrial firms affect their profitability is analyzed with the logit model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :