Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 548

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik boyutunu, zaman serisi verilerine dayalı yöntemlerle analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1987Q1-2007Q3 dönemine ilişkin üç aylık veriler kullanılarak Engle-Granger eşbütünleşme yöntemi (E-G) ve Granger nedensellik testine dayanan hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Analiz sonucunda, finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünün hem uzun hem de kısa dönemde ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru olduğu belirlenmiştir. Bu durum, analiz döneminde, Türkiye için “talep takipli” hipotezin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, analiz sonucunda ne uzun ne de kısa dönemde “arz öncüllü” hipotezi destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the causality between financial development and economic growth in Turkey by using time series methodology. To this end, the relationship between financial development and economic growth in Turkey is investigated by applying Engle-Granger cointegration procedure and error correction model based on Granger causality test for the quarterly data of the period 1987Q1-2007Q3. As a result of the analysis, we found that the direction of the causality between financial development and economic growth is from economic growth to financial development both in the long and short run. This finding shows that demand following hypothesis is valid for Turkey for the aforementioned period. Otherwise, no evidence supporting supply leading hypothesis can be found neither in the long nor in the short run.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :