Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 541

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal başarısızlık tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi: hisse senetleri istanbul menkul kıymetler borsası’nda işlem gören sınai işletmeler üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İİBF1, Mersin Üniversitesi İİBF2, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi3, Mersin Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi4
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, finansal başarısızlık tahmininde kullanılan çok değişkenli istatistiksel modellerden lojistik regresyon, sınıflama ve regresyon ağaçları ve yapay sinir ağları yöntemleri ile finansal başarısızlık tahmin edilmiş, sonuçlar karşılaştırılarak en uygun tahmin model, finansal başarısızlık tahmininde en etkili değişkenler ve başarısızlık tahminlerinin en doğru sonuçları verdiği inceleme dönemi belirlenmeye çalışılmıştır. Analizler hisse senetleri 1997-2007 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İ.M.K.B) işlem gören sınai işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm yöntemler finansal başarısızlık tarihinden 1, 2 ve 3 yıl öncesinden başarılı ve başarısız işletmeleri yüksek doğruluk oranlarında tahmin etmeyi başarmıştır. Ancak yapay sinir ağları modelinin diğer modellere göre daha düşük tahmin başarısı gösterdiği ve sınıflama ve regresyon ağaçları yöntemi ile başarı düzeyi yüksek sonuçlar elde edildiği saptanmıştır. Başarısızlık tarihinden önceki yıllarda tahmin başarısının düştüğü, karlılık oranları başarılı ve başarısız işletme ayrımının yapılmasında en etkili oran grubu olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study we predicted financial failure with linear discriminant analysis, neutral Networks and classification and regression trees (CART) which are among the multivariable tecniques. We aimed at camparison this predictings and determine which method and period can yield the most correct result. Analysis were applied for datas for industry companies trading in İstanbul Stock Exchange between 1997-2007. As a result of this study, although all methods have high predicting power of financial failure one, two and three years prior to failure, neutral Networks has lower and classification and regression trees has the highest predicting power than other methods. Profitability ratios being the most important ratios in the prediction of failure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :