Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 538

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisi: bir panel veri analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
-1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede ekonomik özgürlüklerle iktisadi büyüme arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Piyasa ekonomisini oluşturan varsayımlar ekonomik özgürlükler adı altında toplanır. Bu varsayımlar, mal ve hizmetlerin üretiminin, tüketiminin ve ticaretinin serbest olmasını garanti etmektedir. Ayrıca, rekabetin cari olması, etkin bir sermaye piyasasının varlığı, parasal istikrar, düşük vergi oranları ve bu oranlara uygun kamu harcaması piyasa ekonomisinin gerçekleştirilmesi için gerekli koşullardır. Bu makalede, ekonomik özgürlük genel puanı ve özgürlüğü oluşturan unsurlar ayrı ayrı modele yerleştirilmiş ve hangi unsurların iktisadi büyümeyi anlamlı olarak etkilediği incelenmiştir. 49 ülkenin Heritage Vakfı (Heritage Foundation) ve Penn Dünya Tabloları (Penn World Tables) veri tabanından alınan 1995–2004 yılları arasındaki yıllık verilerinden oluşan regresyon sonuçları incelendiğinde ekonomik özgürlüklerin iktisadi büyümeyle negatif bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Bunun yanında ekonomik serbestlik iklimini oluşturan ticaret ve para özgürlükleri, devlet büyüklüğü ve mali serbestlik unsurlarının büyümeyle bir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this article, the relationship between economic freedom and economic growth is studied. Economic freedom is an aggregate name of the assumptions of the market economy. These assumptions together warrant that goods and services are freely produced, exchanged and consumed. In addition, free competition, efficient capital markets, monetary stability, low tax rates and its concordant public expenditures are the necessarry conditions of the market economy. This paper separetely includes the general score of the economic freedom and its components into the model, and then tries to find out of which components significantly affect growth. It appears that economic growth is negatively associated with economic freedom after we study panel data set which has 49 countries over 1995-2004 period. Furthermore, we found that some components of freedom such as monetary freedom, trade freedom, government size and financial freedom which necessarily form economic climate are not related to growth.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :